Jan Gerhardus Ottema

Meer informatie

Over deze auteur

Jan Gerhardus Ottema (1 december 1804 – 19 maart 1879) was een Nederlandse classicus. Hij was docent in de klassieke talen en conrector aan het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden.

Ottema had een grote belangstelling voor de geschiedenis van de Friezen. Hij was een actief lid van het Fries Genootschap.

Ottema is vooral bekend vanwege zijn pleidooi voor de echtheid van het Oera Linda-boek. In 1872 gaf hij een transcriptie van het Oera Linda-boek uit met een inleiding en vertaling in het Nederlands; in 1876 verscheen een verbeterde druk.

Direct na verschijnen van Ottema’s editie van het Oera Linda-boek verschenen er diverse publicaties waarin de echtheid van het werk werd bestreden.[1] De controverse deed uiteraard geen goed aan Ottema’s reputatie als kenner van het Friese erfgoed, en Ottema stierf niet lang na de affaire.

Beschikbare werken van Jan Gerhardus Ottema

No data was found
© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin
Eine Empfehlung aussprechen

Welches Buch würdest du jemandem empfehlen, der neu im Heidentum ist?

Lassen Sie es uns unten wissen, damit wir eine großartige Sammlung für Anfänger zusammenstellen können. Wir bevorzugen Bücher, die gemeinfrei sind.

Bleiben Sie informiert. Folgen Sie unseren sozialen Medien!
Recommend a book

What book would you recommend for someone that’s new to heathenry?

Let us know below, so we can build a great curated collection for beginners. We prefer books that are in the public domain.

Stay up to date. Follow us on social media!