Jan Gerhardus Ottema

Meer informatie

Over deze auteur

Jan Gerhardus Ottema (1 december 1804 – 19 maart 1879) was een Nederlandse classicus. Hij was docent in de klassieke talen en conrector aan het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden.

Ottema had een grote belangstelling voor de geschiedenis van de Friezen. Hij was een actief lid van het Fries Genootschap.

Ottema is vooral bekend vanwege zijn pleidooi voor de echtheid van het Oera Linda-boek. In 1872 gaf hij een transcriptie van het Oera Linda-boek uit met een inleiding en vertaling in het Nederlands; in 1876 verscheen een verbeterde druk.

Direct na verschijnen van Ottema’s editie van het Oera Linda-boek verschenen er diverse publicaties waarin de echtheid van het werk werd bestreden.[1] De controverse deed uiteraard geen goed aan Ottema’s reputatie als kenner van het Friese erfgoed, en Ottema stierf niet lang na de affaire.

Beschikbare werken van Jan Gerhardus Ottema

thet oera linda bok
© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin