Jan Coenraad Nachenius

Meer informatie

Over deze auteur

Jan Coenraad Nachenius (augustus 1890 – 10 maart 1987) was een Nederlands kunstschilder, graficus, etser en rassen- en kunsttheoreticus met een grote interesse in het spirituele leven van onze Germaanse voorouders. Hij heeft veelvuldig geschreven over het spirituele leven en de gebruiken der Germanen, en de mogelijke heropleving van heidense elementen in de nationale cultuur van Nederland.

Jan Coenraad Nachenius was een prominent nationaalsocialist. Na de tweede wereldoorlog is zijn werk – zoals het geval met veel nationaalsocialisten – uit de gratie geraakt, al zijn critici hem altijd blijven erkennen als een begenadigd beeldend kunstenaar.

Het werk van Jan Coenraad Nachenius dat handelt over het Germaanse heidendom is over het algemeen helder en biedt handreikingen voor praktische toepassing. Hij koppelt het spirituele leven vaak aan raciale kwaliteiten, hetgeen voor de hedendaagse lezer geforceerd over kan komen.

Beschikbare werken van Jan Coenraad Nachenius

No data was found
© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin
Eine Empfehlung aussprechen

Welches Buch würdest du jemandem empfehlen, der neu im Heidentum ist?

Lassen Sie es uns unten wissen, damit wir eine großartige Sammlung für Anfänger zusammenstellen können. Wir bevorzugen Bücher, die gemeinfrei sind.

Bleiben Sie informiert. Folgen Sie unseren sozialen Medien!
Recommend a book

What book would you recommend for someone that’s new to heathenry?

Let us know below, so we can build a great curated collection for beginners. We prefer books that are in the public domain.

Stay up to date. Follow us on social media!