Hans Christian Andersen

Meer informatie

Over deze auteur

Hans Christian Andersen (2 april 1805 – 4 augustus 1875) was een Deense auteur. Hoewel hij een productieve schrijver was van toneelstukken, reisverhalen, romans en gedichten, wordt Andersen het meest herinnerd vanwege zijn sprookjes. Andersen’s populariteit is niet beperkt tot kinderen: zijn verhalen drukken thema’s uit die leeftijd en nationaliteit overstijgen.

Beschikbare werken van Hans Christian Andersen

Sproken en vertellingen van Hans Andersen
© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin
Eine Empfehlung aussprechen

Welches Buch würdest du jemandem empfehlen, der neu im Heidentum ist?

Lassen Sie es uns unten wissen, damit wir eine großartige Sammlung für Anfänger zusammenstellen können. Wir bevorzugen Bücher, die gemeinfrei sind.

Bleiben Sie informiert. Folgen Sie unseren sozialen Medien!
Recommend a book

What book would you recommend for someone that’s new to heathenry?

Let us know below, so we can build a great curated collection for beginners. We prefer books that are in the public domain.

Stay up to date. Follow us on social media!