Goden van eigen bodem is een project dat alle informatie over de voorchristelijke religieuze praktijken in de lage landen verzameld.
Heidevlam is een heidense groep die ontstaan is uit \"Nederlands heidendom\". Heidevlam biedt een website en een forum, al lijken deze momenteel niet bijzonder actief te zijn.
Het Rad is een kleine heidense blotgroep. De website van Het Rad biedt een variatie aan informatie over Germaans heidendom.
De Werkgroep Traditie is een kleine vereniging die zich bezighoudt met de studie van traditionele spirituele stromingen van Noordwest-Europa en op de heidense beleving in de Lage Landen in het bijzonder.
© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin