Het Zonnerad
De Poëtische Edda
De skaldenkenningen met mythologische inhoud
Handboek voor Germaansche godenleer
Noorse mythen uit de Edda’s en de sagen
Thet Oera Linda Bok
Geschiedenis van den godsdienst der Germanen vóór hun overgang tot het Christendom
© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin