zinnebeelden in nederland

Zinnebeelden in Nederland

Geschreven door Herman van Houten

Download opties

Over dit boek

Genre: Cultuur
Jaar van eerste publicatie: 1941
Geschatte leestijd: 1 uur

Zinnebeelden in Nederland behandeld oude versieringen met hun zinnebeeldige betekenis, zoals deze vandaag de dag nog steeds overal op de Nederlandse boerenwoningen op het platteland en in de oudere steden voorkomen.

Het is met deze zinnebeelden als met zoveel andere onderwerpen, ontelbare keren zijn wij aan deze dingen voorbijgegaan, zonder dat ons iets bijzonders opgevallen is, tot plotseling, door een toeval soms, onze belangstelling door een ander gewekt werd en een volkomen nieuwe wereld voor ons openging. Zo is het ook bij het onderwerp dar zinnebeelden. De bedoeling van Zinnebeelden in Nederland is om belangstelling te vragen, geenszins om een volledig overzicht te geven van wat er op dit gebied nog in Nederland is; daarvoor is het materiaal dat in ons land aanwezig is te omvangrijk. De beperkte omvang houdt een groot gevaar in: op vele mensen zal het weinig overtuigend werken. Immers, juist de veelheid der aangevoerde bewijsgronden geeft vaak de overtuiging dat we met een bestaande werkelijkheid te doen hebben.

Echter, een zwerftocht door Nederland met open oog voor de hier even aangehaalde nieuwe dingen, zal iedere lezer spoedig tot de overtuiging brengen, dat inderdaad de door ons aangevoerde voorbeelden maar een heel klein gedeelte vormen van de talloze vormen en variaties, die op dit gebied nog in Nederland bestaan.

Zinnebeelden in Nederland help ons te komen tot de ontdekking, dat achter het alledaagse landschap een wereld schuilt, die wij nog niet kenden. Een wereld, die al heel oud is — zo oud als ons volk zelf — een wereld, die ons tot dusverre vreemd was, overwoekerd door andere inzichten die thans hebben afgedaan. Thans breekt daar plotseling een nieuwe gedachte doorheen, een gedachte, een wereldbeschouwing, die de natuur weer in het middelpunt van ons leven stelt, die ons weer deel doet hebben aan de eeuwige oerkrachten van het leven zelf, aan de eeuwige dynamiek van geboren worden en sterven, aan de eeuwige op en neergang van geslachten, stammen en volkeren.

(Deze beschrijving is gebaseerd op het voorwoord van Zinnebeelden i Nederland)

Dit boek is verkrijgbaar in:

Onderwerpen

© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin