thet oera linda bok

Thet Oera Linda Bok

Download opties

Over dit boek

Genre: Mythologie
Jaar van eerste publicatie: 1876

Het Oera Linda boek is een manuscript geschreven in de vorm van Oudfries, met de bedoeling historische, mythologische en religieuze thema’s uit de verre oudheid te behandelen, en beslaat de periode van 2194 v. Chr. tot 803. Onder academici in de Germaanse filologie wordt het document algemeen beschouwd als een vervalsing.

Het Oera Linda boek werd voor het eerst openbaar in de jaren 1860. In 1872 publiceerde Jan Gerhardus Ottema een Nederlandse vertaling en verdedigde deze als een echte historische bron. De daaropvolgende jaren was er een verhitte publieke controverse, maar in 1879 werd algemeen aanvaard dat de tekst een recente compositie was. Niettemin werd de publieke controverse nieuw leven ingeblazen in de context van het occultisme dat tijdens de nazi-periode populair was, en het boek wordt nog steeds genoemd in literatuur over esoterie en het verloren Atlantis. Wie de auteur van het Oera Linda boek is, is niet zeker, vandaar dat niet bekend is of het bedoeld was als een parodie, een oefening in po√ętische fantasie of een profetisch geschrift.

Dit boek is verkrijgbaar in:

Onderwerpen

© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin