Geschiedenis van den godsdienst der Germanen vóór hun overgang tot het Christendom

Geschiedenis van den godsdienst der Germanen vóór hun overgang tot het Christendom

Over dit boek

Jaar van eerste publicatie: 1900

Uit het voorwoord:

Wat ik hier den hollandschen lezer aanbied is de vertaling — of liever het oorspronkelijk geschrevene — van een boek over germaansche mythologie, dat aan het einde dezes jaars in Amerika het licht zal zien, bij Ginn&C0 . te Boston, als het derde deel der Handbooks on the history of religions ed. prof. Morris Jastrow Jr. te Philadelphia. Over doel en plan van dit werk kan men het eerste hoofdstuk der Inleiding nalezen.

Dit boek is verkrijgbaar in:

Onderwerpen

© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin

Wat is het probleem?

Laat ons weten wat voor probleem u ondervindt met (één van) de downloads, en we zullen het probleem zo snel mogelijk oplossen.

You are not permitted to submit this form!