Geschiedenis van den godsdienst der Germanen vóór hun overgang tot het Christendom

Geschiedenis van den godsdienst der Germanen vóór hun overgang tot het Christendom

Over dit boek

Jaar van eerste publicatie: 1900

Uit het voorwoord:

Wat ik hier den hollandschen lezer aanbied is de vertaling — of liever het oorspronkelijk geschrevene — van een boek over germaansche mythologie, dat aan het einde dezes jaars in Amerika het licht zal zien, bij Ginn&C0 . te Boston, als het derde deel der Handbooks on the history of religions ed. prof. Morris Jastrow Jr. te Philadelphia. Over doel en plan van dit werk kan men het eerste hoofdstuk der Inleiding nalezen.

Dit boek is verkrijgbaar in:

Onderwerpen

© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin
Eine Empfehlung aussprechen

Welches Buch würdest du jemandem empfehlen, der neu im Heidentum ist?

Lassen Sie es uns unten wissen, damit wir eine großartige Sammlung für Anfänger zusammenstellen können. Wir bevorzugen Bücher, die gemeinfrei sind.

Bleiben Sie informiert. Folgen Sie unseren sozialen Medien!
Recommend a book

What book would you recommend for someone that’s new to heathenry?

Let us know below, so we can build a great curated collection for beginners. We prefer books that are in the public domain.

Stay up to date. Follow us on social media!