De skaldenkenningen met mythologische inhoud

De skaldenkenningen met mythologische inhoud

Geschreven door Jan de Vries

Download opties

Over dit boek

Jaar van eerste publicatie: 1934
Geschatte leestijd: 1 uur en 45 minuten

Uit het voorwoord van De skaldenkenningen met mythologische inhoud:

De bestudering van het bronnenmateriaal voor de kennis van de Oudgermaanse godsdienst voerde mij ook tot de vraag, in hoeverre de mythologische kenningen bij de Oudnoorse skalden tot dit doel konden worden gebruikt. Mijn resultaten heb ik in het volgende samengevat; ik meen ze te mogen beschouwen als een grondslag voor verder onderzoek. Het artikel van Marius Kristensen in Acta Philologica Scandinavica V, 67 — 92 heb ik eerst gezien, nadat ik het materiaal had verzameld en geschift en mijn conclusies had getrokken. Bij het uitwerken van deze studie heb ik dankbaar van de gelegenheid gebruik gemaakt mijn materiaal aan het door hem bijeengebrachte te toetsen.

Dit boek is verkrijgbaar in:

Onderwerpen

© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin
Eine Empfehlung aussprechen

Welches Buch würdest du jemandem empfehlen, der neu im Heidentum ist?

Lassen Sie es uns unten wissen, damit wir eine großartige Sammlung für Anfänger zusammenstellen können. Wir bevorzugen Bücher, die gemeinfrei sind.

Bleiben Sie informiert. Folgen Sie unseren sozialen Medien!
Recommend a book

What book would you recommend for someone that’s new to heathenry?

Let us know below, so we can build a great curated collection for beginners. We prefer books that are in the public domain.

Stay up to date. Follow us on social media!