Middeleeuwse Witte en Zwarte Magie in het Nederlands Taalgebied
Verhalen uit het Land der Bokkenrijders en der Teuten
Sproken en vertellingen van Hans Andersen
Het Zonnerad
De Poëtische Edda
De skaldenkenningen met mythologische inhoud
Germania
Oud-Germaansch leven
Handboek voor Germaansche godenleer
Ring van ‘t jaar
Zinnebeelden in Nederland
Noorse mythen uit de Edda’s en de sagen
© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin